Polski  |  English

REGULAMIN FESTIWALU BEZ GRANIC

 

REGULAMIN FESTIWALU

"Festiwal Młodzieży Bez Granic 2022"

Organizator

1. Festiwal Młodzieży Bez Granic jest przedsięwzięciem organizowanym przez Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie, w ramach projektu resocjalizacji poprzez integrację społeczną.

2. Głównym organizatorem Festiwalu jest Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie.

3. Festiwal organizowany jest przy współudziale partnerów oraz podmiotów zewnętrznych.

4. Festiwal realizowany jest w ramach zadania: "Festiwal Młodzieży bez Granic 2022". Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz ze środków Województwa Podlaskiego. 

5. Wszystkie informacje związane z Festiwalem znajdują się na stronie internetowej www.festiwalbezgranic.com

 

Czas i miejsce

6. Festiwal odbywa się w dniach 13-15 czerwiec 2022 r. 

7. Miejscem odbywania się w Różanymstoku, w siedzibie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. ks. Jana Bosko. 

 

Cele Festiwalu

8. Celem festiwalu jest twórcza integracja młodzieży na płaszczyźnie współtworzonych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych.

9. Organizatorami i propagatorami festiwalu są wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego którzy zapraszają do udziału w przedsięwzięciu młodzież z Polski oraz innych regionów Świata.

10. Główną Ideą Festiwalu jest umożliwienie spotkania z rówieśnikami z innych krajów, celem nawiązywania dialogu ponad różnicami kulturowymi, rasowymi oraz językowymi.

11. Wspólne spędzanie czasu oraz udział w wydarzeniach Festiwalu zakłada efekt przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, nietolerancji, wykluczeniu społecznemu oraz inne korzyści w wymiarze edukacyjnym, resocjalizacyjnym i profilaktyki społecznej.

12. Wśród wydarzeń Festiwalu przewidziane są warsztaty artystyczne połączone z koncertami, spotkaniami z podróżnikami, naukowcami, reżyserami, pokazy filmów, zdjęć, itp.

13. Założeniem Festiwalu jest edukacja poprzez prezentację muzyki, a także innych aspektów kultury całego świata.

 

Warunki uczestnictwa

14. W Festiwalu może wziąć udział osoby, które ukończyły 12 lat. 

15. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

16. Zaproszenie do udziału w Festiwalu kierowane jest w pierwszej kolejności do grup zorganizowanych (kółek zainteresowań, grup zajęć tematycznych, grup muzycznych itp.) Zgłoszenie grupy zorganizowanej nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w wydarzeniach Festiwalu, ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (120 osób) powodowaną zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeni w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. 

17. Tegoroczna formuła Festiwalu nie dopuszcza zgłoszeń osób indywidualnych

18. Rejestracja oraz wybór warsztatów odbywać się będzie pierwszego dnia Festiwalu, tj. 13 czerwca 2022 r., od godziny 8:30.

19. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dostarczenie w momencie rejestracji (pierwszego dnia Festiwalu) oświadczeń:

a) Oświadczenie Opiekuna Prawnego

b) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

20. Oświadczenia o których mowa w pkt. 21 należy pobrać ze strony Festiwalu : www.festiwalbezgranic.com w zakładce: Uczestnictwo 

21. Formularze zgłoszeniowe, oświadczenia oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej www.festiwalbezgranic.com

22. Grupy zorganizowane przyjeżdżają z opiekunem, którego deleguje szkoła/placówka/instytucja.

 

Noclegi, wyżywienie, opłaty

23. Organizator Festiwalu przewiduje noclegi dla uczestników w Domu Pielgrzyma. Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą śpiwór.

24. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona dlatego zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

25. Pytania dotyczące noclegów prosimy kierować na adres info@festiwalbezgranic.com

26. W przypadku grup zorganizowanych z grupą nocuje opiekun który jest odpowiedzialny za uczestników.

27. Organizator zapewnia wyżywienie w tym (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z planem dnia.

 

Postanowienia ogólne i porządkowe

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu Festiwalu

29. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowadzania i posiadania alkoholu we wszelkiej postaci, narkotyków i wszelkich innych środków odurzających.

30. Na teren Festiwalu zabrania się wnoszenia, a także używania, jakichkolwiek narzędzi mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na Festiwalu.

31. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz wchodzenia na scenę oraz inne zabudowania techniczne a także inne miejsca nieprzeznaczone dla użytku w ramach Festiwalu.

32. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do aktywnego udziału w warsztatach.

33. Zobowiązuje się uczestników Festiwalu o stosowanie się do wszelkich poleceń Organizatorów.

34. Osoby nieprzestrzegające warunków udziału w Festiwalu mogą być odesłane do domu.